Witamy na naszej stronie internetowej

Klub Niezwykle Uprzejmych Uczniów (KNUU)

ŻYCZLIWI ŻYJĄ DŁUŻEJ

Kodeks kulturalnego ucznia

pokaz piosenek KNUU

O tym, że życzliwi żyją dłużej, a obycie umila życie,wie cała społeczność Szkoły Podstawowej w Mirkowie już od 1994 roku, kiedy to powołany został do życia
Klub Niezwykle Uprzejmych Uczniów (KNUU). A jakie były jego początki?
Charyzmatyczna, energiczna i niezwykle twórcza pedagog szkoły –Grażyna Kupińska powołała Klub Niezwykle Uprzejmych Uczniów na potrzeby swojej ówczesnej klasy IV,  którą tworzyli zdolni, choć nieco niesforni uczniowie. Klub miał być sposobem na ich ujarzmienie. Z roku na rok poszerzał on jednak swoją działalność, początkowo o kolejne klasy, potem obejmując całą szkołę (jego idea przenikała klasowe plany pracy wychowawczej).
Do priorytetowych zadań klubu należy między innymi stałe wdrażanie uczniów do kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji, umiejętność budowania atmosfery przyjaźni i partnerskich stosunków w relacjach: nauczyciel- uczeń, uczeń – uczeń, pracownik szkoły – uczeń, przeciwdziałanie nudzie; tworzenie warunków różnorodnej aktywności na terenie szkoły, by stale wzrastała jej atrakcyjność.
Nie brakuje wśród nich także eliminowania zachowań agresywnych i przemocy, kształtowania szacunku do norm obowiązujących w społeczności szkolnej czy wreszcie wyrabianie gotowości i chęci prowadzenia działań o charakterze społecznym, charytatywnym – rozwijanie wrażliwości społecznej i tolerancji.

Początki budowania cywilizacji życzliwości
Obserwując  w szkołach coraz częstsze przypadki brutalności i braku kultury, narastającą falę agresji i chuligaństwa, nie chcieliśmy stać z boku i przyglądać się takiemu upadkowi obyczajów, postanowiliśmy promować nasz klub. Klubowicze dobrze wiedzą i próbują udowodnić całemu światu, że uprzejmość i życzliwość to nie relikt przeszłości, że uśmiech i nie naganne maniery są wciąż modne, że uśmiech łamie mury, a niewiele kosztuje, życzliwi mają wielu przyjaciół i nigdy się nie nudzą, komu obce są obce maniery ten nie zrobi w życiu kariery, ponieważ kultura osobista jest gwarancją sukcesu.
Zdają sobie jednak sprawę z ogromnych potrzeb w tym zakresie, bowiem
Tak mało na świecie dobroci
/ Tak wiele jej światu potrzeba” (L. Rydel).
Dlaczego jest to takie ważne?
Zgodnie z myślą Heldera Camara Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości. Propagowanie idei Budowania cywilizacji życzliwości pozwala wierzyć
w jej rozwój i zapobiega pozostawieniu tego problemu w sferze marzeń.

Mamy solidne poparcie
Cieszymy się, że z roku na rok krąg zwolenników powiększa się. Działalność klubu zyskała uznanie władz kuratoryjnych - dyrektorów Wydziału Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Czesławy Konarskiej
i Kingi Skiby–Kuny, wizytatorów naszej szkoły –Zofii Szczepaniak, Marii Kozakiewicz, Bogumiły Antkowiak, jak i władz gminnych z Iwoną Agnieszką Łebek, wójtem gminy Długołęka na czele.
Wspólnie z nami Cywilizację Życzliwości buduje już wiele szkół, między innymi:
w Brzeziej Łące, Długołęce, Siedlcu, Kiełczowie, Łozinie, Szczodrem, Węgrowie,
szkoła Nr 8 i 119 we Wrocławiu, szkoła w Bydlinie, w Wołowie, czy Pogolewie Wielkim.
Przez dwa lata Klucze do Ludzkich Serc wraz z certyfikatem życzliwości, przyznane zostały jako wyróżnienie gminne ludziom pogodnym i uczynnym, którzy na co dzień
i od święta uśmiechają się i pomagają innym. Gminne Certyfikaty Życzliwości przyznane zostały wielu osobom, między innymi Rafałowi Dutkiewiczowi, Januszowi Krasoniowi oraz Stanisławowi Huskowskiemu. Wyróżnienia wręczała pani wójt podczas Dni Gminy Długołęka.

Znajomość korespondencyjna
Klub utrzymuje liczną korespondencję nie tylko ze szkołami, ale również z instytucjami
i z ważnymi osobistościami. Na szczególną uwagę zasługuje akcja przeprowadzona cztery lata temu - zaprojektowane przez nas kartki z życzeniami z okazji Święta Życzliwości wysłaliśmy do: Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP, Sejmiku Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Urzędu Gminy Długołęka.
Do życzeń dołączyliśmy informację o naszym Klubie i przypomnieliśmy, że „życzliwość
się opłaca, choć to ciężka praca”. W odpowiedzi otrzymaliśmy bardzo ciepłe listy
od prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, Marszałka Sejmu i Senatu,
posła Janusza Krasonia, posłanki Jadwigi Wesołowskiej, od dyrektor Wydziału Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego przy  Dolnośląskim Kuratorium Oświaty –Kingi Skiby-Kuny, jak również od innych szkół.

W swojej kolekcji mamy również listy od Agaty Młynarskiej, prof. Zbigniewa Religii, Józefa Oleksego, Longina Pastusiaka, Genowefy Wiśniowskiej i innych.

Jeżeli chcecie „Budować Cywilizację Życzliwości” zacznijcie od obchodów Światowego Dnia Życzliwości!!!

Niech się święci 21 listopada
Święto to w naszej szkole obchodzone jest od 1994 roku. Rokrocznie przed obliczem Królewskiej Pary stają Śmiałkowie, którzy muszą zdać egzamin, po czym zjeść ciasteczko uprzejmości i wypić eliksir życzliwości.  Po zdanym egzaminie stają się pełnoprawnymi członkami Klubu i otrzymują z rąk króla Złoty Klucz do Ludzkich Serc z wpisaną sentencją: Życzliwość ułatwia kontakty i często decyduje o tym, że nie jesteśmy samotni. Ten kto o tym wie, ma w ręku cudowny kluczyk nie tylko do towarzystwa,
ale i do ludzkich serc
. Uroczystość jest bardzo rozśpiewana, w naszym dorobku mamy liczne, autorskie piosenki klubowe zebrane w śpiewniku.
Święto Życzliwości zostało już na stałe wpisane do kalendarza gminnego.

Pomysły na życzliwość mogą być różne
Oprócz stałych rytuałów związanych z przyjęciem do Klubu nowych osób, co roku świętujemy w odmienny sposób. Zachęcamy do poszukiwania własnych rozwiązań na obchody Święta Życzliwości. My w dorobku posiadamy m.in.: literackie krainy życzliwości, przewodnik, aptekę i przychodnię życzliwości. Wystawialiśmy przedstawienia teatralne Recepta na zdrowie, sporządziliśmy Wirtualny bigos grzeczności (składniki: szklanka uśmiechu, torba wdzięczności, pół grama taktu, szklanka cierpliwości, dwie łyżki radości, garstka życzliwości, szklanka wyrozumiałości...), oraz Kodeks Niezwykle Uprzejmego Ucznia i Autobusowo-tramwajowy kodeks życzliwości. W ubiegłym roku połączyliśmy obchody tego święta z osiemnastką naszej szkoły i… odbyliśmy Urodzinową, międzykontynentalną podróż za jeden uśmiech! Życzenia napłynęły z różnych stron świata. Wspólnie z rodzicami urządziliśmy też świąteczno-urodzinowy kiermasz.

Wszędzie Nas pełno
Tylko w ciągu ostatnich lat, można było o KNUU przeczytać w lokalnych
i regionalnych gazetach, obejrzeć i posłuchać audycji radiowych czy telewizyjnych.

Niech życzliwość będzie zaraźliwa!
Piszcie do Nas
                                                                   
Edyta Podyma   
Dyrektor Zespołu
e-mail: szkola@mirkow.pl

Opiekunami Klubu są Lucyna Ludwiczak-Bugaj i Ewa Bronkowska
Kontakt e-mail sekretariat.szkola@mirkow.pl w temacie wpisując KNUU