Witamy na naszej stronie internetowej

Przekaż 1% podatku na rzecz
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Mirkowie
i Wspierania Inicjatyw Lokalnych

KRS: 0000306055


STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W MIRKOWIE I WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH

Stowarzyszenie powstało w marcu 2008r. i 21 maja 2008r. zostało zarejestrowane jako organizacja pożytku publicznego w Krajowym rejestrze Sadowym pod numerem KRS 0000306055. Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim szeroko pojęta pomoc (określona w Statucie Stowarzyszenia) Szkole i Przedszkolu w Mirkowie, do której uczęszczają Nasze Dzieci.

W związku z okresem rozliczeń podatkowych zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie na rzecz Stowarzyszenia 1% podatku. Zebrane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na wsparcie Szkoły w Mirkowie, a tym samym polepszenie warunków nauki Naszych Dzieci. Państwo mogą mieć również wpływ na sposób wykorzystania tych środków  poprzez wstąpienie do Stowarzyszenia jako jego członkowie.

1% nie jest darowizną ani ulgą. Dzięki niej każdy podatnik może samodzielnie zadecydować do kogo trafi 1% podatku dochodowego, który należny jest państwu. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, podatek trafi do wspólnego worka.  Nie dysponujemy własnymi pieniędzmi, a tylko korzystamy
z "uprzejmości" państwa, które pozwala nam samodzielnie zadecydować, gdzie trafią państwowe pieniądze (oddawane przez nas w formie podatku). Nie ma to wiele wspólnego z darowizną, którą wykładamy dobrowolnie z własnej kieszeni. Kwota 1% wyliczana jest z kwoty należnego podatku (czyli tego, który i tak musimy odprowadzić do urzędu skarbowego), w związku z czym to Nas „nic nie kosztuje”.

Kto może przekazać 1% podatku?

podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in.podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Jak  przekazać 1% podatku?

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nazwa, która wpisujemy to -  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Mirkowie i Wspierania Inicjatyw Lokalnych.  Numer KRS Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Mirkowie m.in. na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej - 306055
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół .