Witamy na naszej stronie internetowej

O szkole

MIRKÓW - wieś położona na granicy miasta Wrocławia, 2 km od Długołęki,
POŁOŻENIE  SZKOŁY - centralna część tzw. "nowego" Mirkowa,
WARUNKI LOKALOWE – 7 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa,
sala do gier i zabaw ruchowych, świetlica, stołówka; na terenie szkoły
plac zabaw i boisko (w budowie),
LICZBA  UCZNIÓW  W  SZKOLE -  166 

Nauka w naszej szkole to pasjonująca przygoda, a nauczyciele wiedzą, że jest ona najbardziej efektywna, kiedy sprawia dzieciom radość. Dlatego staramy się,
aby pobyt w szkole był dla uczniów czasem spędzonym w miłej i życzliwej atmosferze,
a nauka samą przyjemnością.

Uczniom proponujemy następujące koła zainteresowań:

- Klub Niezwykle Uprzejmych Uczniów,
- koła matematyczne,
- koła działań twórczych,
- chór szkolny TUTTI,
- III Drużynę Harcerską “Horyzont”,
- Eucharystyczny Ruch Młodych,
- SKS.

Prowadzimy również:

- gimnastykę korekcyjną w klasach I -  III,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
- język angielski w kl. 0,
- nauczanie indywidualne,
- "Popołudniową szkołę pełną pomysłów" (świetlicę środowiskową - zajęcia, sportowe, plastyczne, profilaktyczne).

Mocne strony naszej szkoły:

- wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska stale doskonaląca się,
- holistyczne kształcenie,
- wysoki poziom nauczania, o czym świadczą wyniki zewnętrznych sprawdzianów po szkole podstawowej,  diagnoz,  konkursów oraz losy absolwentów,
- brak anonimowości uczniów, pełna informacja o dziecku i jego rodzinie,
- atmosfera otwartości i wzajemnego zaufania,
- dbałość o bezpieczeństwo uczniów,
- integracja ze środowiskiem - organizowanie wspólnych uroczystości dla mieszkańców Mirkowa,
- dobre warunki nauki i pracy.